Sta-opstoel aanvragen

Per 1 januari 2009 zijn de regels verzwaard om een sta-opstoel vergoed te krijgen van de zorgverzekering.

In de berichtgeving lijkt het soms of de sta-opstoel geheel uit het verzekeringspakket is verdwenen. Dat is niet geval. De vergoeding is slechts vervallen als het gaat om "alleen een sta-opprobleem".

De stoel wordt wel vergoed als er sprake is van zitproblemen waarvoor een stoel die voldoet aan de normale ergonomische eisen niet toereikend is. De formele term is daarom voortaan "aangepaste stoel".


Filmpje: Belang van een adequate stoel.


Aanvraagprocedure

Een sta-opstoel wordt vergoed bij een combinatie van een sta-opprobleem en zitprobleem. In de praktijk zal het meestal gaan om gecombineerde problematiek waarbij, naast problemen met het zitten, ook problemen zijn met het opstaan. De formele regelgeving geeft als voorbeelden als er sprake is van een balansprobleem, ernstige scoliose, spasticiteit of van een bewegingsbeperking in heup of knie. Nog niet duidelijk is in hoeverre artrose en reuma voldoende reden zijn om een sta-opstoel vergoed te krijgen. Het lijkt logisch dat dan moet kunnen worden aangetoond dat hiermee ook het normale zitten verstoord wordt.

Als u een sta-opstoel bij uw zorgverzekeraar wilt aanvragen, heeft u eerst een medische verklaring van de huisarts nodig. De huisarts kan hiervoor advies inwinnen bij een ergotherapeut. In sommige gevallen heeft de verzekeraar de lokale dealer van revalidatiehulpmiddelen aangewezen om meteen te beoordelen of u voor een vergoeding in aanmerking komt. Hij zal dat dan beoordelen op dezelfde gronden als huisarts en ergotherapeut.

Lees meer...

U stuurt de medische verklaring samen met een aanvraagformulier naar uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar geeft u toestemming voor het in bruikleen nemen van een stoel. De stoel wordt bij de dealer aangemeten. Na de passing wordt bekeken in hoeverre er een bestaand hulpmiddel in het depot aanwezig is, dat aan de criteria voldoet. Als dit niet het geval is, wordt er een nieuw hulpmiddel besteld en bij u thuisbezorgd. Het is verstandig om u vooraf te ori?nteren op het hulpmiddel van uw keuze. Voor zover deze door uw zorgverzekeraar gecontracteerd is, kunt u uw voorkeur voor een leverancier of type bij uw zorgverzekeraar aangeven.

Voor een overzicht van producten kunt u kijken op www.eengoedhulpmiddel.nl.


WMO of Bijzondere Bijstand

Het is nog onduidelijk wat gebeurt als een sta-opstoel vereist is maar u niet voor vergoeding in aanmerking komt en onvoldoende eigen middelen heeft om deze te betalen. Logischerwijs zou dan een vergoeding via de WMO of de bijzondere bijstand tot de mogelijkheden moeten behoren. Vraag bij uw gemeente als deze situatie op u van toepassing is.


Een adequate sta-opstoel is heel belangrijk

Op dit moment maken ca. 120.000 mensen in Nederland gebruik van een door hun zorgverzekeraar verstrekte sta-opstoel.
Lees meer...De volgende organisaties hebben de afgelopen periode activiteiten ondernomen om de sta-opstoel in het verzekerde pakket te houden, waaronder ANBO, CSO, PCOB, UnieKBO, Ergotherapie Nederland, CG raad, NPCF en Mezzo.


Voor vragen of opmerkingen over deze site zelf, klik hier.